MEIRCELL LTD

products line

  • ייצור מארזי סוללות, מטענים מהירים ומערכות הספק ליישומים צבאים, רפואיים ותעשייתיים
  • ייבוא סוללות ומטענים מיצרנים המובילים
  • חידוש מארזי סוללות נטענות במכשירי רדיו, ציוד רפואי ותעשייתי
  • הובלת פרויקטים
  • שירותי ערך מוסף למוסדות ומפעלים

האתר בבניה

 
You are here: Home